När bukettspirea växer så blir den kraftigt förtjockad. Därför måste man systematiskt förtunna buskarna. Beskärning utförs efter att buskarna har börjat sin vintervila eller tidigt på våren innan de börjar växa igen. Under gallring tar man bort skadade, inåtväxande, snea och svaga skott. Varje år lämnas 3-4 starka skott, från rotskott, för att graduellt föryngra busken. Resten skärs bort, helst med rötterna.

Klippa ner häck

Under år 5-6 kan man göra en föryngrande beskärning, som lämnar busken med höjden 1 m. Då uppstår en stor mängd blandade skott och blomstringen ökar. Om er bukettspirea först och främst är en dekorativ häck, så behöver man endast göra graduell föryngring genom att klippa bort gamla kvistar som redan har gett frukt.


Du kan beställa beskära av bukett-spirea redan idag genom att fylla i beställnings formuläret online.

Vår specialist kommer att kontakta er inom kort.

    Bifoga bild med beskrivning så får du en kostnadsoffert med fast pris.