Under det 7-8 året, när trädet har frukt, är det nödvändig att tunna ut kronan. Man beskär de äldre, försummade grenarna och skär ner alla skott till marknivå. Det stimulerar tillväxten av nya skott som inte lämnar något mer än tio av de mest utvecklade. För en god utveckling för fruktkropparna är det nödvändigt att lämna 10-12 skott och tar bort de resterande sjuka och svaga skotten.

Under en kall vinter böjs grenarna och beströs med snö.

Aronia häck klippning


Du kan beställa beskära av aronia redan idag genom att fylla i beställnings formuläret online.

Vår specialist kommer att kontakta er inom kort.

    Bifoga bild med beskrivning så får du en kostnadsoffert med fast pris.