trädgårdsskötsel

Idag arbetar vi med beskärning av buxbom, som ingen verkar ha brytt sig om någonsin. Buskarna planterades många år sedan bakom staketet vid sidan av vägen. De är väldigt höga, formlösa och har länge sedan sammanflätats med husets staket. Vi behövde alla de verktyg som vi hade. Men vi arbetade inte med motorsaxar, för att inte skada stängslet.

Ägarna ville utrota all buxbom. De behövde ha tillgång till stängslet från utsidan för reparation. Men vi övertalade dem att behålla buskarna och trimmade dem. Nu är buxbomen snygg, cirka 35 centimeter lång, och är inte i vägen för reparation av staketet.

Än en gång är vi räddare!