Algomin Gräsgödse

Idag är vi återigen i vår älskade äppelträdgård. Vi sa att vi skulle tillbaka hit om några dagar för att göda höstgräsmattan.
Vi utförde inte gödsling av gräsmattan direkt efter klippningen med flit – det är strängt förbjudet. Det är väldigt farligt för växterna och de kan dö.
Dagen som vi valde är inte torr och inte heller kylig. Perfekt passande för den nödvändiga proceduren. I arbetet använder vi speciellt gödselmedel. Redan färdigt. Det kan användas både enskilt och blandat. Men då behöver man veta och exakt följa proportionerna. Det måste innehålla väldigt lite kväve, kalium och fosfor. Det hjälper gräsmattan med att under nästa år glädja ögonen med sin tjocka och starka grönska.
Idag jobbade vi beundransvärt!